Ο Ρόλος Του Λογοθεραπευτή Στον Αυτισμό

Από την Ευαγγελία Γιαννακοπούλου – Λογοθεραπεύτρια

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τον αυτισμό. Για αυτό και παρακάτω παραθέτω ένα βίντεο που μιλάει και εξηγεί με ωραίο, απλό τρόπο την καθημερινότητα ενός παιδιού με αυτισμό και της οικογένειας του. Δείτε το βίντεο και διαβάστε για το ρόλο του λογοθεραπευτή στην θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών με αυτισμό.

Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στον αυτισμό ένας από τους κυριότερους τομείς είναι η λογοθεραπεία. Ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί και θα προτείνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με το αν το παιδί έχει αναπτύξει κάποιο ποσοστό ομιλίας ή όχι.

Το πιο σημαντικό κομμάτι για την επικοινωνία του παιδιού είναι να ενταχθεί σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες για επικοινωνία – ομιλία από νωρίς.

Σε περιπτώσεις που το παιδί έχει αναπτύξει ένα ποσοστό ομιλίας ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, την άρθρωση καθώς και την σωστή χρήση της γλώσσας τόσο σε σημασιολογικό όσο και σε πραγματολογικό επίπεδο. Πολλές φορές τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να έχουν αναπτυγμένο λεξιλόγιο αλλά να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σωστά κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Δεν γνωρίζουν πώς να ρωτήσουν κάτι, πότε πρέπει να πούνε κάτι, δεν αντιλαμβάνονται τη μεταφορική χρήση της γλώσσας και όλα αυτά επιφέρουν δυσκολία στην κοινωνική συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται και στο μαθησιακό κομμάτι όπως στην κατανόηση κειμένου αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου (εφόσον το νοητικό επίπεδο του παιδιού επιτρέπει στον λογοθεραπευτή να επέμβει σ’ αυτό το κομμάτι).

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ομιλία. Εκεί η παρέμβαση του λογοθεραπευτή αλλάζει κατεύθυνση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση θα αξιολογήσει την ικανότητα του παιδιού για  μίμηση, αν υπάρχει ηχολαλία η οποία μπορεί να γίνει πιο λειτουργική. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσει για τον τρόπο που θα επικοινωνεί το παιδί εισάγοντας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, που ο πιο συχνός είναι το PECS (Picture Exchange Communication System). Σε  αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω πως ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας δεν αποκλείει την ομιλία, αλλά κάθε άλλο την ενισχύει. Για να μπορέσει να αναπτύξει ομιλία και να μιλήσει λειτουργικά θα πρέπει να κατανοήσει τη σημασία της επικοινωνίας και από εκεί ίσως ξεκινήσει να παράγει κάποιες λέξεις με νόημα.

Η θεραπεία των παιδιών με αυτισμό είναι μακροχρόνια. Ωστόσο, η πρώιμη παρέμβαση και η σωστή συνεργασία των θεραπευτών (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων) μπορούν να δώσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των παιδιών με αυτισμό.